Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viakhal khal
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viakhal khal
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromkonwalia konwalia viakhal khal
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakhal khal
7639 98bf
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakhal khal
Po pierwsze szczerość, bez niej nic nie wyjdzie
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viakhal khal
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viakhal khal
8239 7b32
Reposted frommaszka maszka viakhal khal
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viakhal khal
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viakhal khal
I can’t think of anything but nights with you.
Zelda Fitzgerald to F. Scott Fitzgerald, 1919  (via thecityofdreaming)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakhal khal
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viakhal khal
Proszę przytul mnie tak mocno jak boisz się kochać
— Bedoes (via ksiezniczka-z-bliznami0)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakhal khal

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viakhal khal
3754 94c5
Reposted fromfelicka felicka viakhal khal
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakhal khal
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing viakhal khal
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl